Portal de transparència

El Portal de transparència de la Fundació Estela per a la Discapacitat és un mitjà perquè la ciutadania conegui millor la nostra gestió com a fundació sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic a la ciutadania de les comarques de Tarragona. El portal de transparència ens permet comunicar el nostre compromís amb la societat i la gestió dels recursos que realitzem seguint els valors fundacionals de la institució.

Finalitat, missió i activitats

La Fundació Estela per a la Discapacitat treballa per la promoció personal del discapacitat intel·lectual i la millora de la seva integració social, mitjançant actuacions orientades a l’educació, la formació professional, la integració social i l’acolliment residencial.

 • Finalitat, missió i valors de la Fundació
 • Activitat 2018
  • PERSONES ATESES

   • 88 alumnes a l’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
   • 72 persones al SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL
   • 14 persones al SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ
   • 32 persones a la LLAR-RESIDÈNCIA

 

Organització institucional i estructura

El nostre equip directiu és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació Estela per a la Discapacitat i s’encarrega de garantir la qualitat i excel·lència de l’assistència que proveeix a través dels seus centres, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució. Pel que fa a l’òrgan de govern de la fundació, aquest està format per un patronat integrat per persones representatives i independents del territori al qual es presta servei.

 

Gestió econòmica i pressupostària

La Fundació és una organització sense ànim de lucre que busca assegurar la suficiència financera per a garantir la seva continuitat.

El següent document expressa l’opinió d’un auditor, que valora si els comptes de l’any 2018 estan ben elaborats d’acord amb els principis comptables i si reflecteixen la imatge fidel de l’organització.

Contractació com a proveïdor de serveis

En qualitat de centre concertat, la Fundació Estela per a la Discapacitat presta serveis concertats amb el Departament de Treball, d’Afers Socials i Família i amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Decisions i actuacions d’especial rellevància jurídica

 

Reconeixements i premis

Recull dels reconeixements rebuts per la Fundació Estela per a la Discapacitat i per altres fundacions de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla en els últims anys com a resultat de la dedicació dels nostres professionals al servei de les persones.

 

 

[/one_half_last]