Llar Residència

La Llar Residència de la Fundació Estela per a la Discapacitat està subvencionada pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i presta servei a 32 usuaris i usuàries majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual.

En aquest centre troben un espai de convivència i de repòs, però també de treball de la seva autonomia i de rehabilitació en les seves capacitats, tenint en compte sempre l’atenció a les seves necessitats.

Finalitat

Proporcionar una alternativa a la pròpia llar facilitant un entorn adequat i adaptat a les seves necessitats per tal d’afavorir la rehabilitació i la potenciació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Metodologia de treball

Treballem amb un programa individual de rehabilitació i mitjançant el suport conductual positiu. La família i/o tutors es consideren un element fonamental en la qualitat de vida dels usuaris i per això mantenim una comunicació fluïda i freqüent amb els professionals que permeti garantir una acció conjunta i consensuada.

Equip humà

Format per la direcció, l’equip tècnic i els monitors d’atenció directa.

Serveis

 • Allotjament
 • Acolliment i convivència
 • Manutenció/alimentació
 • Atenció i cura personal en les activitats de la vida diària
 • Higiene personal
 • Suport a la salut i a la seguretat personal a la llar
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials
 • Foment de l’oci i del lleure. Dinamització sociocultural
 • Bugaderia i repàs de la roba
 • Assessorament i supervisió
 • Suport personal, social i familiar
 • Atenció conductual

Serveis complementaris

 • Perruqueria/barberia
 • Podologia
 • Acompanyament a gestions i visites
 • Préstec ajuts tècnics
 • Transport per a la realització d’activitats
 • Activitats de lleure per Nadal, Setmana Santa i estiu
 • Colònies, excursions i sortides

La Llar Residència en imatges

Activitats i teràpies

Els serveis de la Fundació Estela per a la Discapacitat treballen per potenciar al màxim les capacitats de les persones, promoure una major autonomia, afavorint el coneixement del propi cos i de l’entorn que l’envolta.

Partim d’estratègies d’aprenentatge per tal que la persona es pugui comunicar de forma efectiva amb sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació.

L’objectiu principal és el benestar de cada persona.