Llar Residència

La Llar Residència de la Fundació Estela per a la Discapacitat està subvencionada pel departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i presta servei a 24 usuaris i usuàries majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual.

En aquest centre troben un espai de convivència i de repòs, però també de treball de la seva autonomia i de rehabilitació en les seves capacitats, tenint en compte sempre l’atenció a les seves necessitats.

Finalitat

Proporcionar una alternativa a la pròpia llar facilitant un entorn adequat i adaptat a les seves necessitats per tal d’afavorir la rehabilitació i la potenciació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Metodologia de treball

Treballem amb un programa individual de rehabilitació i mitjançant el suport conductual positiu. La família i/o tutors i tutores es consideren un element fonamental en la qualitat de vida dels usuaris i usuàries i per això mantenim una comunicació fluïda i freqüent amb els professionals que permeti garantir una acció conjunta i consensuada.

Equip humà

Format per la direcció, l’equip tècnic i els monitors i monitores d’atenció directa.

Serveis

 • Allotjament
 • Acolliment i convivència
 • Manutenció/alimentació
 • Atenció i cura personal en les activitats de la vida diària
 • Higiene personal
 • Suport a la salut i a la seguretat personal a la llar
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials
 • Foment de l’oci i del lleure. Dinamització sociocultural
 • Bugaderia i repàs de la roba
 • Assessorament i supervisió
 • Suport personal, social i familiar
 • Atenció conductual

Serveis complementaris

 • Perruqueria/barberia
 • Podologia
 • Acompanyament a gestions i visites
 • Préstec ajuts tècnics
 • Productes personals com ulleres, roba i altres utensilis
 • Transport per a la realització d’activitats
 • Activitats de temps lliure
 • Assistència jurídica
 • Despessa produïda per l’adquisició de la medicació degudament prescrita i d’ús personal i articles de parafarmàcia
 • Menú carmanyola en cas de necessitat

 

Activitats i teràpies

Les activitats programades per l’equip tècnic de la llar residència tenen caràcter reeducador, terapèutic i psicopedagògic i a través del treball en les diferents àrees es pretén aconseguir un aprenentatge integral, treballar el temps lliure, potenciar els recursos normalitzats i afavorir l’autonomia.

Es realitzarà una atenció integral en totes les diferents àrees:

 • Acollida i vinculació a la llar
 • Activitats de la vida diària
 • Atenció a la salut
 • Relacions interpersonals
 • Sortides externes de la llar residència
 • Desenvolupament personal:
  • Millorar el grau d’interacció social, activant i desenvolupant els recursos i capacitats personals
  • Afavorir el benestar emocional i la competència personal en el procés de presa de desicions
  • Afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual treballant amb la persona les diferents aptituds que li permeten dur a terme amb èxit una ocupació adequada al seu perfil

Enllaç a Carta de serveis

 

La Llar Residència en imatges