Servei de Teràpia Ocupacional

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) de la Fundació Estela per a la Discapacitat està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i té una capacitat per a 88 persones majors d’edat amb discapacitat psíquica. Es treballa amb una doble funció:

L’ajustament personal i social: 

Planifiquem un conjunt d’activitats dirigides als nostres usuaris i usuàries, amb la seva participació directa, que tenen per objectiu l’habilitació estructural de la persona i la millora de la seva relació amb l’entorn cívic.

L’ocupació terapèutica: 

Dissenyem les tasques evitant les simples ocupacions rutinàries per tal que la persona atesa pugui assolir un resultat material i satisfactori. Totes les activitats d’ajustament personal i d’ocupació s’adeqüen a les necessitats personals dels nostres usuaris i usuàries, aconseguint un procés totalment dinàmic i flexible.

Finalitat

Facilitar a les persones amb discapacitat psíquica la seva màxima integració social, mitjançant una atenció diürna i amb serveis de caràcter rehabilitador i integral, tenint sempre en compte les capacitats de cadascú.

Metodologia de treball

Treballem amb un programa individual de rehabilitació i mitjançant el suport conductual positiu. La família i/o tutors i tutores es consideren un element fonamental en la qualitat de vida de les persones usuàries i per això mantenim una comunicació fluïda i freqüent amb els professionals que permeti garantir una acció conjunta i consensuada.

Equip humà

Format per la direcció, l’equip tècnic i els monitors i monitores d’atenció directa.

Serveis

Per a la prestació de l’acolliment diürn per a persones amb discapacitat psíquica oferim els següents serveis:

 • Suport personal, social i familiar
 • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut
 • Acolliment i convivència al centre
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària
 • Higiene personal
 • Readaptació funcional i social
 • Recuperació dels hàbits d’autonomia
 • Dinamització sociocultural
 • Activitats de lleure

Serveis complementaris

 • Transport adaptat
 • Servei de menjador
 • Activitats de lleure per Nadal, Setmana Santa i estiu
 • Colònies, sortides i excursions

El STO en imatges

Activitats i teràpies

Els serveis de la Fundació Estela per a la Discapacitat treballen per potenciar al màxim les capacitats de les persones, promoure una major autonomia, afavorint el coneixement del propi cos i de l’entorn que l’envolta.

Partim d’estratègies d’aprenentatge per tal que la persona es pugui comunicar de forma efectiva amb sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació.

L’objectiu principal és el benestar de cada persona.