Servei Ocupacional d’Inserció

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) de la Fundació Estela per a la Discapacitat està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i té una capacitat per a 28 persones majors d’edat amb discapacitat psíquica.

És l’alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen aptituts laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de formació laboral o d’oferta de treball.

Totes les activitats d’ajustament personal i d’ocupació s’adeqüen a les necessitats personals dels nostres usuaris i usuàries, aconseguint un procés totalment dinàmic i flexible.

Finalitat

Afavorir l’adquisició o manteniment d’hàbits laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la seva integració futura dins de l’àmbit laboral.

Metodologia de treball

Treballem amb un programa individual de rehabilitació i mitjançant el suport conductual positiu. La família i/o tutors i tutores es consideren un element fonamental en la qualitat de vida de les persones usuàries i per això mantenim una comunicació fluïda i freqüent amb els professionals que permeti garantir una acció conjunta i consensuada.

Equip humà

Format per la direcció, l’equip tècnic i els monitors i monitores d’atenció directa.

Serveis

Per a la prestació del Servei Ocupacional d’Inserció per a persones amb discapacitat psíquica oferim els serveis següents:

 • Suport personal, social i familiar
 • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut
 • Acolliment i convivència al centre
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària
 • Higiene personal
 • Readaptació funcional i social
 • Recuperació dels hàbits d’autonomia
 • Dinamització sociocultural
 • Activitats de lleure
 • Pràctiques en Centre Especial de Treball

Serveis Complementaris

 • Transport adaptat
 • Servei de menjador
 • Activitats de lleure per Nadal, Setmana Santa i estiu
 • Colònies, sortides i excursions

El SOI en imatges

Activitats i teràpies

Els serveis de la Fundació Estela per a la Discapacitat treballen per potenciar al màxim les capacitats de les persones, promoure una major autonomia, afavorint el coneixement del propi cos i de l’entorn que l’envolta.

Partim d’estratègies d’aprenentatge per tal que la persona es pugui comunicar de forma efectiva amb sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació.

L’objectiu principal és el benestar de cada persona.