Com ens organitzem?

La Fundació Estela per a la Discapacitat està governada per un Patronat integrat per:

Presidenta: Josepa Zamora Barceló

Vocals: Joan Aregio Navarro, Raül Font-Quer Plana, Montserrat Magadán Rovira, Esteve Ortiz Brunet  i Anna Solé Ramos.

 

La Fundació està integrada dins de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i es treballa en 3 àrees, cadascuna amb la seva direcció: