Com ens organitzem?

La Fundació Estela per a la Discapacitat està governada per un patronat integrat per:

Presidenta: Josepa Zamora Barceló

Vocals: Joan Aregio Navarro, Raül Font-Quer Plana, Montserrat Magadán Rovira, Anna Solé Ramos i Ferran Diago.

 

La Fundació està integrada dins de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i ofereix diversos serveis concertats, cadascun amb la seva direcció: