Com ens organitzem?

La Fundació Estela per a la Discapacitat està governada per un patronat integrat per:

Presidenta: Josepa Zamora Barceló

Vocals: Joan Aregio Navarro, Montserrat Magadán Rovira, Ferran Diago Solé, Raül Font-Quer Plana, Anna Solé Ramos.

 

La Fundació està integrada dins de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent i ofereix diversos serveis concertats, cadascun amb la seva direcció: