Com ens organitzem?

La Fundació Estela per a la Discapacitat està integrada dins de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i es treballa en 3 àrees, cadascuna amb la seva direcció:

 

 

La institució està governada per un Patronat integrat per:

  • Josepa Zamora Barceló – Presidenta
  • Montserrat Magadan Rovira – Vocal
  • Anna Solé Ramos – Vocal
  • Joan Aregio Navarro – Vocal
  • Josep Maria Ricomà Simó – Vocal
  • Esteve Ortiz – Vocal