Les noves tecnologies entren a Estela

L’Obra Social La Caixa torna a mostrar la seva sensibilitat envers les institucions tarragonines dedicades a l’atenció dels col·lectius més desfavorits i, en especial, a la diversitat funcional. Ara fa uns dies l’entitat financera va decidir col·laborar una vegada més amb la Fundació Estela per la Discapacitat de Tarragona per tal d’acompanyar-la en la millora i en l’actualització constant del seu programa educatiu. A través d’un conveni, l’entitat financera es farà càrrec de la implantació del projecte Noves Tecnologies, quantificat en uns 15.000€, amb el qual la direcció del centre vol dotar els alumnes de nous recursos tecnològics adreçats a facilitar la comunicació i l’aprenentatge en persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats en el llenguatge. El projecte comporta l’adquisició de pantalles tàctils, pissarres digitals i tauletes, així com la renovació del parc informàtic de l’escola i la millora de la seva xarxa i servidors.

L’aplicació de les noves tecnologies en el programa docent és un salt qualitatiu per al centre, ja que existeix una gran oferta d’aplicacions i programari especialitzat que ajuden a potenciar l’aprenentatge i l’autonomia d’aquelles persones que tenen especial dificultat en la comunicació a través del llenguatge oral. A través d’un equip interdisciplinari de l’escola es defineix cada cas i s’aplicarà l’ús de les tecnologies i els suports necessaris amb el triple objectiu d’oferir un mitjà de comunicació a les persones amb poc o nul llenguatge oral, de fer créixer els alumnes com a persones i de millorar la qualitat de vida a través de l’autonomia personal.