Crèixer en xarxa al Taller Ocupacional de la Fundació Estela

Gràcies a la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) de la Fundació Estela ha posat en marxa el projecte Crèixer en Xarxa. Aquest programa sorgeix de la necessitat de donar resposta a les noves necessitats socials, culturals i de salut de les persones amb discapacitat, originades a causa de la pandèmia, a través de l’acompanyament en equip.

Així doncs, els objectius del projecte estan dirigits a acompanyar a les persones del STO de la Fundació Estela en el procés de retorn i de contacte amb la comunitat; en promoure la millora de l’estat físic, emocional i mental de les persones, i en potenciar una millora de l’autonomia digital de les persones amb discapacitat.

Per assolir aquest propòsit, s’implementen diverses activitats dividides en tres dimensions: social, cultural i de salut. La dimensió social s’enfoca al desenvolupament d’activitats en comunitat i en consolidar les relacions socials; la dimensió cultural a aconseguir l’estimulació de les habilitats digitals en les persones amb discapacitat, i la dimensió de salut a promoure el benestar integral de la persona.

En conclusió, el projecte Crèixer en Xarxa tracta d’implementar diverses activitats socials, culturals i de salut, amb el repte d’aconseguir reprendre les relacions socials en aquesta “nova normalitat”.

 

Captured on 20 February, 2024 by David Oliete Casanova.