Activitats complementàries a l’Escola Estela amb el suport de la Diputació de Tarragona

Gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona, l’Escola Estela posa en marxa un any més el projecte Activitats complementàries. Aquest programa es basa en facilitar accions orientades a fomentar el benestar físic, cognitiu i emocional, així com l’autonomia personal i social dels alumnes amb necessitats educatives especials, mitjançant diferents teràpies i activitats adaptades a les capacitats individuals de cada escolar.

En particular, tracta d’oferir eines per crear un bon vincle entre el professional i l’alumne que afavoreixi l’intercanvi comunicatiu, conèixer els interessos de l’alumnat per afavorir la seva participació, potenciar la motivació en l’alumne per comunicar-se i expressar els seus interessos i desitjos i adaptar el millor sistema alternatiu de comunicació per a cadascun.

Algunes de les accions que s’enquadren dins del projecte per assolir els objectius que planteja són: jocs adaptats i simbòlics, activitats a la platja, ball creatiu, visites de museus, sortides, colònies, canoteràpia o exercici físic en una piscina terapèutica. També s’impulsen iniciatives com l’escola verda, que fomenta el consum responsable i els hàbits de vida saludables, o la comissió d’equitat, per promoure la igualtat de génere, que proposa activitats especials per al dia de la dona treballadora (llegida de contes, lectura de manifest…).

Al llarg del curs, les famílies compten amb el suport dels professionals quan ho necessitin. Així doncs, per donar-lis aquest suport, s’estableixen sistemes de comunicació i d’acompanyament. Igualment, els treballadors i treballadores disposen d’un espai per quan requereixin orientació professional.