45 usuàries i usuaris del Taller Ocupacional participen en el projecte ‘Parc Urbà’

Iniciativa amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona
Aquest projecte pretén abordar, des d’una professió com la de jardiner i jardinera, tot allò que envolta el món professional: des de coneixements teòrics dels productes i tècniques, a coneixements pràctics d’execució i posada en marxa d’una producció.
Amb aquesta perspectiva, la nostra intenció és crear escenaris on les nostres usuàries i usuaris puguin desenvolupar i expandir lliurement les seves capacitats personals i socials, així com potenciar la seva autonomia sense que els rols ni els estereotipis imposats per la tradició social puguin vetar qualsevol oportunitat d’inclusió i de participació en la societat.
En tota activitat terapèutica és important trobar la millor manera de poder adaptar les activitats de manera que les usuàries/is en treguin el màxim profit i rendiment, fomentin la igualtat d’oportunitats, la inclusió, la participació i la formació. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la contribució de l’Ajuntament de Tarragona a qui agraïm el seu suport constant.