Centre d’Educació Especial Escola Estela

Direcció: Sandra Valls
a/e: svalls@xarxatecla.cat

Telèfon: 977 216 316
Horari: de 9,15 h a 12,30 h i de 15 h a 16,45 h