Casal d’estiu 2019, un espai per a l’esbarjo i la conciliació familiar

El passat dia 1 de juliol es va iniciar el casal d’estiu de la Fundació Estela per la Discapacitat. Al llarg d’aquestes setmanes una quinzena d’alumnes de l’escola han pogut gaudir d’estones d’esbarjo i oci.

El casal ofereix a les famílies un espai de conciliació familiar i laboral en èpoques de vacances escolars. La periodicitat del casal funciona per setmanes, per tal de facilitar a les famílies l’organització de les seves vacances estiuenques.

S’ofereix un espai lúdic adaptat a les necessitats emocionals, pedagògiques i terapèutiques dels usuaris i usuàries, oferta que per aquest sector és complicat trobar activitats a la ciutat de Tarragona. Durant el mes de juliol es realitzen activitats per als alumnes de l’escola i a l’agost també s’ofereix aquest servei als usuaris de la llar residència i del taller ocupacional.

El casal s’organitza per grups d’edat i autonomia. Aquest fet facilita l’adaptació de tots els usuaris i usuàries en les activitats que es realitzen i es programa en funció de les capacitats i necessitats de cada grup.


La idea del campus és clara: donar continuïtat a la tasca curricular i pedagògica des d’una vessant lúdica, tot afavorint la inclusió en el context de la ciutat. En el cas dels més grans es treballa a nivell cognitiu i per aconseguir i/o mantenir el màxim grau d’autonomia. Gran part de la programació inclou sortides lúdiques i culturals a Tarragona i s’aprofiten les festes i actes lúdics dels pobles del voltant.