Com ens organitzem?

La Fundació Estela per a la Discapacitat està integrada dins de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i es treballa en 3 àrees, cadascuna amb la seva direcció: